Frys och kyl rum

Alla som arbetar i storkök och restauranger vet hur viktigt det är att förvara råvarorna under rätt temperatur, en avgörande faktor vars betydelse inte nog kan understrykas.

Våra kyl- och frysanläggningar fyller alla de krav som kan ställas för optimal funktion.
CE-certifieringen borgar för minimal energiförbrukning samtidigt som råvarorna förvaras under de gynnsammaste förutsättningar.

Våra kyl- och frysrum har en isolering av 80 mm tjocklek.
Andra tjocklekar kan levereras.
Vi kan även erbjuda kyl- och frysrum till matgrossister med stora volymbehov.